Škola baleta

Ljubav prema baletu, Slađana Rančić - koreograf, pokazala je dugogodišnjom posvećenosti pedagoško-koreografskom radu, kao i mogućnost svim zainteresovanim polaznicima da se upoznaju sa lepotama i stilom baletske igre.

Baletski program škole DANKAN DANCE STUDIO baziran je na osnovnim tehnikama klasičnog baleta i prilagođava se grupi polazni.

Prednosti igranja baleta, pre svega, ogledaju se u ispravljanju deformiteta, ojačavanju muskulature, pravilnom držanju, razvijanju osećaja ravnoteže i motorike tela. Idealan je za devojčice u ranom uzrasnom periodu jer pored gracioznosti, gipkosti i koordinacije pokreta, balet razvija muzikalnost i osećaj za ritam, predstavljajući osnovu svih plesnih stilova.

Kako bismo svoj deci omogućili da pokažu svoje znanje i umeće, pored časova baleta, organizujemo nastupe i takmičenja širom zemlje. Podstičemo decu da se putem plesa, brzih i sporih pokreta izraze i zadive okupljenu publiku.
 

Škole u kojima se održavaju časovi i termini održavanja časova baleta... pogledajte »

 

03
03
04
04
07
07
09
09
Već 26 godina se bavim pedagoško-koreografskim radom. U današnje vreme držim školu klasično-moderne igre sa primesama gimnastičkih pokreta - školu DANKAN DANCE STUDIO.

Osnovni cilj mojih časova je pronalaženje i priprema dečijih talenata za audiciju u baletskoj školi. Uzrast sa kojim radim je od I - IV razreda osnovne škole, kao i sa devojčicama V - VIII razreda i srednjoškolskog uzrasta radi takmičenja u tzv. dance - ritmu, što sam uvela kao inovaciju u svom radu, kao i što imam pripremne grupe predškolskog uzrasa.
Škola baleta
Baletski program baziran je na osnovnim tehnikama klasičnog baleta i prilagođava se grupi.

Škola modernog baleta
Moderan balet je baziran na baletnoj tehnici koja je dopunjena slobodnijim plesnim pokretima.

Škola gimnastike
Blagotvorno delovanje gimnastike na um i telo mladih osoba, kao cilj ima pomeranje granica izdržljivosti i spretnosti pojedinca.

Back to Top