Škola modernog baleta

Svako vreme stvara svoju umetnost. Tako se u naše doba uz klasičan balet, koji se i dalje neguje razvio moderan balet. On traži slobodnije i bogatije pokrete tela koji mogu izraziti mnoštvo misli i osećanja. Bavljenje modernim plesom – modernim baletom doprineće optimalnom razvoju tela kod dece, razviti kod njih osećaj sigurnosti, tolerancije, samopoštovanja, želje za napredovanjem i motivisati ih da daju svoj maksimum u baletskoj igri.

Budući da moderan balet teži jedinstvu pokreta i muzike, nastojimo da koristeći estetske komponente klasičnog baleta kroz savremen baletski izraz prikažemo nov način za ispoljavanjem misli i osećanja. Glavni koreograf naše baletske škole Slađana Rančić nastoji da sve naše polaznike uvede u baletsku igru i navede ih da zavole njene pokrete.

Moderan balet je vrsta plesa koja proizilazi iz klasičnog baleta i baziran je na baletnoj tehnici koja je dopunjena opuštenijim i slobodnijim plesnim pokretima.


Za ovu vrstu umetničkog plesa može se reći da je po sadržaju oslobođen krute baletske tehnike, da neprekidno teži novim oblicima, formama i izrazima ali da u svojoj osnovi uvek ima osnovnu tehniku klasičnog baleta. Ukratko - modernan balet koristi tehniku klasičnog baleta da bi se novim načinima izražavanja i izvođenja elemenata dao novi izraz.

Časovi modernog baleta za decu održavaju se u brojnim školama u Beogradu, propraćeni popularnom muzikom (Rihanna, Shakira, Beyounce). Časove vodi Slađana Rančić - koreograf.
 

Škole u kojima se održavaju časovi i termini održavanja časova modernog baleta... pogledajte »

11
11
12
12
16
16
Već 26 godina se bavim pedagoško-koreografskim radom. U današnje vreme držim školu klasično-moderne igre sa primesama gimnastičkih pokreta - školu DANKAN DANCE STUDIO.

Osnovni cilj mojih časova je pronalaženje i priprema dečijih talenata za audiciju u baletskoj školi. Uzrast sa kojim radim je od I - IV razreda osnovne škole, kao i sa devojčicama V - VIII razreda i srednjoškolskog uzrasta radi takmičenja u tzv. dance - ritmu, što sam uvela kao inovaciju u svom radu, kao i što imam pripremne grupe predškolskog uzrasa.
Škola baleta
Baletski program baziran je na osnovnim tehnikama klasičnog baleta i prilagođava se grupi.

Škola modernog baleta
Moderan balet je baziran na baletnoj tehnici koja je dopunjena slobodnijim plesnim pokretima.

Škola gimnastike
Blagotvorno delovanje gimnastike na um i telo mladih osoba, kao cilj ima pomeranje granica izdržljivosti i spretnosti pojedinca.

Back to Top